Положенние

                                                                                                                                 
APSTIPRINU

                                                                                                                    RSVK valdes priekšsēdētājs

                                                                                                                    ____________ Guntars Andersons

                                                                                                                    Rīgā, 2019. gada ___. oktobrī

                                                                                                                    

 

NOLIKUMS

par Rīgas sporta veterānu kluba atklātais dambretes turnīru 2019

 

1. Mērķi un uzdevumi.

Sacensības tiek rīkotas, lai:

popularizētu un attīstītu dambretes sporta veidu starp Rīgas veterāniem;

paaugstinātu sporta meistarību;

nodrošinātu iespēju sporta veterāniem pārbaudīt spēkus sporta veterānu augstākā līmeņa dambretes sacensībās;

sekmētu iekļaušanos starptautiskajā sporta veterānu kustībā;

noteiktu RSVK 2019. gada uzvarētājus.

 

2. Turnīra rīkošanas vieta un laiks.

Turnīrs notiks 2019.gada 10.novembrī plkst. 1200 Jēkabpils ielā 19a, BJC “ Daugmale” 301.telpā.

 

3. Turnīra norises vadība.

Kopējo turnīra norises vadību un organizāciju veic RSVK valde.

Tiešā sacensības rīkošana tiek uzticēta tiesnešu kolēģijai RSVK valdes locekļa
Jāņa Leļa vadībā.

 

4. Turnīra programma.

Sacensības paredzēts rīkot:

Dambrete ar sieviešu un vīriešu veterānu ieskaiti.

Sieviešu un kungu konkurencē 4 vecuma grupās:

50 +

60 +

70 +

  — 80+

5. Turnīra dalībnieki.

Turnīrā tiek reģistrēti sievietes un vīrieši no 50 gadu vecuma uz 01.01.2019.

 

6. Turnīra kalendārs

Dalībnieku reģistrācija 10.11.2019                                                                                no plkst. 1130

Turnīrs notiek 8 kārtās pēc Šveices sistēmas.

Tiesnešu kolēģija kalendārā var veikt izmaiņas atkarībā no dalībnieku skaita.

 

7. Sacensības norises noteikumi

Sacensības tiek rīkotas pēc FMJD dambretes noteikumiem. Sacensības sistēmā tiesnešu kolēģija var veikt izmaiņas ņemot vērā dalībnieku skaitu.

 

8. Laika kontrole

 

Katram dalībniekam 15 min. līdz partijas beigām.

 

9. Uzvarētāja noteikšana.

Vietas katrās vecumu grupu sacensībās nosaka pēc maksimālā punktu skaita.

Vienādu punktu skaita gadījumā :

1) Uzlabotais Buholcs (atņemot sliktāko rezultātu)

2) Buholcs

3) RST (reitinga sasniegums turnīrā)

10. Apbalvošana.

I vietas ieguvēji sieviešu un vīriešu grupās saņems kausus.

 Dalībnieki, kuri ieņem 1. – 3. vietu katrās vecuma grupas sacensībās tiek apbalvoti ar diplomiem, vērtīgām balvām un RSVK medaļām.

11. Dalības nosacījumi.

Visi izdevumi par iebraukšanu un izbraukšanu uz un no turnīra sedz paši dalībnieki vai komandējošās organizācijas.

Dalībnieku vietu skaits ierobežots- 24 vietas.

Turnīra dalības maksa — bezmaksas,

Lūdzam apstiprināt savu dalību – turnīra galvenais tiesnesis RSVK valdes loceklis Jānis Lelis tālr.: 29556340; e-pasts: jlelis@latnet.lv

Jānis Jaško tālr: 29944485 e-pasts: jan.jasko@inbox.lv

Tiesnesis — Anatolijs Aņisimovs, tālr.: 29966396 e-pasts: anisim64@inbox.lv

 

 

 

Šis nolikums ir oficiālais izsaukums uz turnīru.

 

 

Положение о турнире по шашкам 64 в Сааремаа 2019г.

ПОЛОЖЕНИЕ О 55-OM МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ ПО ШАШКАМ НА КУБОК СААРЕМАА

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Турнир состоится в г. Курессааре 26-28 июля 2019 г. Играют в зале Сааремааской общей гимназии, ул. Hariduse 13.

СИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования лично-командные. Проводят отдельные турниры по 64-клеточным шашкам для мужчин и женщин по круговой системе. Если в женский турнир заявляют меньше шести участниц, то и шашистки играют в едином общем турнире с мужчинами.
Если в мужском турнире получается в два раза больше туров чем в женском турнире, то шашистки играют в два круга.
Если в мужской или в смешанный турнир заявляют более 20 участников, играют по швейцарской системе 13 туров.

УЧАСТНИКИ
К участию в турнире допускаются все желающие, уплатившие турнирный взнос.

КОМПЛЕКТАЦИЯ КОМАНД
Как правило, команду составляют шашисты одного клуба или одной административной единицы. В команде 4 участника, из них, по меньшей мере, одна шашистка в турнире шашисток (если тот состоится).

ВРЕМЯ ОБДУМЫВАНИЯ
В турнире до 9.и туров 1 час на партию + 10 секунд за каждый ход;
Если туров больше, то время обдумывания сокращают так, что чистого игрового времени остается 26 июля 8 часов, 27 июля 8 часов и 28 июля 6 часов 30 минут. Соответствующий распорядок туров вырабатывают к концу первого тура.

РАСПОРЯДОК ТУРНИРА

26 июля 27 июля 28 июля
12.00- 13.00 Заявка участников, открытие турнира 9.00-13.00 Туры 9.00-16.00 Туры (с одним пере- рывом на 45 мин.)
13 — 21.40. Туры (с одним перерывом на 40 мин.) 13.00-14.00 Перерыв на обед 16.30 Закрытие турнира
14.00-18.00 Туры

УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ И КРИТЕРИИ ВЫЯВЛЕНИЯ МЕСТ
Выигрыш партии дает участнику и его команде 1 очко, ничья 0,5 и проигрыш 0 очков.
Места участников, набравших равное количество очков, выявляют при помощи коэффициента Бергера, получаемые из программы Swissperfect. При равенстве коэффициента участники остаются поделить места.
При дележе первого командного места между теми командами играют матчи на 4-ех досках (3 мужских и одна женская) с контролем времени 10 минут + 6 секунд за ход на партию, а затем, по необходимости, блицматчи 3 минуты на партию + 2 секунды за ход до выявления команды-победительницы.
НАГРАЖДЕНИЕ
Команду-победительницу награждают переходным кубком Сааремаа. Для приобретения кубка навсегда его надо выиграть 5 раз. На 55-ом турнирe в седьмой раз в розыгрыше кубок Сааремаа № 8. Кроме того, победившей команде навечно вручают малый кубок Сааремаа.
Членов победившей команды и по 3 победителей отдельных турниров в личном зачете награждают дипломом и денежным призом. В круговом турнире приз поделят поровну между участниками, набравших равное количество очков, независимо от занятого места. Команды, занимающие II и III места, награждают общим дипломом.
Лучших шашиста и шашистки Сааремаа награждают дипломом и денежным призом на уровне III места соответствующего турнира при условии, что они набирают более 50% возможных очков.

ТУРНИРНЫЙ ВЗНОС
Турнирный взнос 10 € от участника оплачивают в день открытия вместе с поименной заявкой на турнир. Об оплате взноса выдадутся квитанции. От взноса освобождены шашисты сааремааской команды.

РЕГИСТРАЦИЯ
Организаторы приглашают участвовать в турнире следующих команд:

1.Бауска 2.C.-Петербургский ГУ технологии и дизайна
3. Йыгева

5.Екабпилс
4.Сааремаа

6.Хийумаа
7.Дама Рига 8. Шашечный клуб Нымме

К участию в личном зачете ограничений нет. Об участии в турнире вместе с указанием, требуется ли размещение, сообщать до 20 июля.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
При желании обеспечивается размещение в хостеле школы по адресу Kingu 6.
Телефон в хостеле 372 45 54 388 и страница в интернете . .syg.edu.ee/hostel/hostel_en/index1.html
Размещение можно искать и забронировать и через сайт booking.com

ОРГАНИЗАТОРЫ

Яан Труу и Ивар Труу
г. Курессааре 93818 ул. Моони 4 – 11.
Телефоны:
372 45 57805 настольный
372 51 79534 мобильный (Я.Труу).
От имени Сааремааского шашечного клуба Яан Труу, член правления клуба.

23.04.2019

RĪGA OPEN 2017

С 10 до 12. февраля 2017. года международный чемпионат по 100-клеточным шашкам RĪGA Open.

Список участников турнира 

Призовой фонд турнира 

Объявление 

Подробнее на сайте dambrete.org

http://dambrete.org/lv/apskatt-visus-jaunumus/475-rigaopen2017jaunumi

 

Результаты