Положение

  Saskaņots Apstiprinu:

  Dambretistu biedrība «Dāma» BJC «Daugmale» direktors

  valdes priekšsēdētājs _______________ Edgars Šāblis

  __________ Jānis Jaško 2019.gada » » _____________

 

  NOLIKUMS

  Vladimira Daņilova VII. piemiņas turnīram 64-lauciņu dambretē

 

  I Mērķis un uzdevumi

 1. Popularizēt dambretes spēli it īpaši jauniešu vidū;

2.Saglabāt piemiņā augstākās kategorijas Bērnu un jauniešu centra «Daugmale» ( turpmāk — BJC «Daugmale») ilgadējo bērnu treneri dambretē, starptautisko dambretes tiesnesi, dambretes Fm meistaru Vladimiru Daņilovu;

 3. Izkopt jauniešiem komunikācijas spējas ar gados vecākiem dambretistiem, īpaši ar cilvēkiem kuriem ir kustību traucējumi.

 

  II Laiks un vieta

4. Vladimira Daņilova VII. piemiņas turnīrs 64-lauciņu dambretē ( turpmāk – sacensības) notiks 2019.gada 10.martā Rīgā, BJC «Daugmale» Jēkabpils ielā 19-a, Rīgā.

  4.1. Dalībnieku reģistrācija 2019.gada 10.martā no plkst. 11-30 līdz plkst.11-50.

  4.2. Sacensību sākums plkst.12-00.

 

  III Organizatori

  5. Sacensības organizē BJC «Daugmale» sadarbībā ar Dambretistu biedrību «Dāma» un vada tā apstiprināta tiesnešu kolēģija: galvenais tiesnesis Jānis Jaško (tālrunis 29944485), sacensību ārsts – BJC «Daugmale» medicīnas darbinieks.

 

  IV Dalībnieki

  6. Sacensībās piedalās dambretisti ar 2. un augstāku sporta klasi. Dalībnieku rezultātus vērtē atsevišķi vīriešiem un sievietēm, U-20 vecuma grupā zēniem un meitenēm.

 

  V Sacensību programma un vērtēšana

7. Sacensības notiek pēc FMJD (Starptautiskās Dambretes Federācijas) noteikumiem.

8. Apdomas laiks uz partiju 15 minūtes.

9.Izcīņas kārtību nosaka turnīra galvenais tiesnesis, vadoties pēc dalībnieku skaita.

 

  VI Pieteikšanās

10.Dalībnieku iepriekšēja pieteikšanā līdz 2019.gada 9. martam elektroniski nosūtot aizpildītu iesniegumu uz e-pastu jan.jasko@inbox.lv.

 11.Iesniegumā jāieraksta: vārds, uzvārds, personas kods, apliecinājums veselības stāvoklim ( atbilst, neatbilst).

12. Visus izdevumus kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās sedz dalībnieki vai komandējošā organizācija.

13. Dalības maksa pieaugušajiem-3 EURO, U-20 dalībniekiem -1,50 EURO.

14. No dalības maksas ir atbrīvoti BJC «Daugmale» pulciņu un dambretistu biedrības «Dāma» dalībnieki.

 

 

 

 

 

15. Dalības maksa ieskaitāma biedrības «Dāma» organizācijas kontā.

  Reģistrācijas Nr. 40008028032

  AS SEB banka

  Kods UNLALV2X.

  Konta Nr.LV54UNLA0002400700460

 

  VII Uzvarētāju apbalvošana

16. Pirmo vietu ieguvējus vīriešiem, sievietēm, U-20 grupā jauniešiem un jaunietēm apbalvo ar kausiem, medaļām, diplomiem, otro un trešo vietu ieguvējus ar medaļām un diplomiem.

 

  VII Papildus informācija

17. Par veselības stāvokli atbild dalībnieks un komandējošā organizācija.

18. Organizatori nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.

19. Papildus informācija par sacensībā un to gaitu pie Jāņa Jaško, tālrunis 29944485, e-pasts jan.jasko@inbox.lv.

Поздравление

Поздравляем фм Е. Новицкиса с выполнением международного мастера IDF по 64. декабрь 2017г.

Победители турнира в г. Йыгеве (ЭСТОНИЯ) 2-6.08.2017г.

                                                                                                    фото от Алены Кутаевой

Юбилейный турнир 60 — лет Вячеслава Никитина 26.03.2017г.

Вручение юбилейного значка м В. Никитину

Кубок м В. Никитина

Главный судья турнира км Ян Казимирович Яшко (председатель федерации клуба «DĀMA» 64)

м А. Анисимов — фм Я. Фарнест

км А. Линитис — км М. Зилите

км А. Линитис — м Л. Патурский

км Е. Балодис — км Ю. Корнилова

Самый молодой участник 2 рз. Р. Гришинс

Юбилейный кубок м В. Никитина (60 лет)

         

Вручение кубка мм Г. Пурвиньшу от юбиляра м В. Никитина

Вручение медали за второе место м Л. Патурскому

вручение медали мфм Я. Фарнесту (за 3 место )

вручение медали км А . Линитису

Награждение призеров по возрастным группам

Таблица турнира:

Vjačeslava Ņikitina 60 gadu jubilejas turnīrs 64-lauciņu dambretē 2017.gada 26.marts

 

Dalībnieks Sp.

kl

1 2 3 4 5 6 7 Punkti Vieta
1 V.Šteins mk 1 2 0 4 0 18 2 20 1 6 1 16 0 12 5 17 39
2 V.Kļevickis mk 1 1 0 3 1 10 0 12 2 20 0 8 1 9 5 18 38
3 D.Bruņenieks mk 1 4 2 2 0 14 0 10 0 5 2 20 2 16 7 11 43
4 S.Soročins m 1 3 2 1 2 7 1 14 0 11 1 19 1 15 8 6 52
5 J.Korņilova mk 0 6 2 17 0 16 1 9 2 3 2 12 1 8 8 9 40
6 M.Nereda mk 2 5 0 15 0 13 1 8 1 1 2 18 2 17 8 7;8 43
7 A.Linītis mk 2 8 1 14 0 4 2 16 1 19 2 12 1 11 9 4 54
8 M.Zīlīte mk 0 7 0 16 2 12 1 6 2 17 2 2 1 5 8 7;8 43
9 G.Grabinskis mk 0 10 2 20 0 19 1 5 0 12 0 17 1 2 4 19
10 L.Golubovs m 2 9 0 11 1 2 2 3 2 18 0 15 0 14 7 10 50
11 G.Purviņš sm 2 12 2 10 2 15 2 19 2 4 1 14 1 7 12 I
12 E.Balodis mk 0 11 1 13 0 8 2 2 2 9 0 5 2 1 7 12 39
13 J.Vidriņš mk 0 14 1 12 2 6 1 18 2 16 0 7 0 19 6 13 49
14

L.Paturskis

m 2 13 1 7 2 3 1 4 1 15 1 11 2 10 10 II 53
15 J.Fārnests fm 2 16 2 6 0 11 2 17 1 14 2 10 1 4 10 III 50
16 A.Aņisimovs m 0 15 2 8 2 5 0 7 0 13 1 1 0 3 5 15 48
17 V.Kalniņš mk 1 18 0 5 2 20 0 15 0 8 2 9 0 6 5 15 44
18 R.Grišins II 1 17 1 19 1 1 1 13 0 10 0 6 2 20 6 14 40
19 J.Jaško mk 2 20 1 18 2 9 0 11 1 7 1 4 2 13 9 5 45
20 Plusiņš 0 19 0 9 0 5 0 17 0 3 0 2 0 18 0 20


                                
Galvenais tiesnesis    
         Jānis Jaško