Турнир по бразильским шашкам в клубе «Dāma» 24.02.19

Основатель общества клуба «Dāma» — км Ян Яшко

км В. Штейнс — км Р. Гришин

м В. Никитин — м А. Анисимов

км Р. Гришин — км В. Калниньш

км К. Барбанс — м А. Анисимов

км П. Дирванс — м В. Никитин

км П. Дирванс — км В. Штейнс

км Р. Гришин — м А. Анисимов

Награждение и таблицы чемпионата Латвии по шашкам 64 24.02.19

фм М. Юнкуренс

мгр Г. Валнерис и фм А. Валнере

3 место — фм Е. Ткаченко, фм 1 место — А. Валнере, 2 место — фм Р. Пиронена

2 место мм Г. Пурвиньш, 1 место — мгр Г. Валнерис, фм 3 место — М. Юнкуренс

главный судья турнира мм Э. Новицкис

Таблицы:

Положение

  Saskaņots Apstiprinu:

  Dambretistu biedrība «Dāma» BJC «Daugmale» direktors

  valdes priekšsēdētājs _______________ Edgars Šāblis

  __________ Jānis Jaško 2019.gada » » _____________

 

  NOLIKUMS

  Vladimira Daņilova VII. piemiņas turnīram 64-lauciņu dambretē

 

  I Mērķis un uzdevumi

 1. Popularizēt dambretes spēli it īpaši jauniešu vidū;

2.Saglabāt piemiņā augstākās kategorijas Bērnu un jauniešu centra «Daugmale» ( turpmāk — BJC «Daugmale») ilgadējo bērnu treneri dambretē, starptautisko dambretes tiesnesi, dambretes Fm meistaru Vladimiru Daņilovu;

 3. Izkopt jauniešiem komunikācijas spējas ar gados vecākiem dambretistiem, īpaši ar cilvēkiem kuriem ir kustību traucējumi.

 

  II Laiks un vieta

4. Vladimira Daņilova VII. piemiņas turnīrs 64-lauciņu dambretē ( turpmāk – sacensības) notiks 2019.gada 10.martā Rīgā, BJC «Daugmale» Jēkabpils ielā 19-a, Rīgā.

  4.1. Dalībnieku reģistrācija 2019.gada 10.martā no plkst. 11-30 līdz plkst.11-50.

  4.2. Sacensību sākums plkst.12-00.

 

  III Organizatori

  5. Sacensības organizē BJC «Daugmale» sadarbībā ar Dambretistu biedrību «Dāma» un vada tā apstiprināta tiesnešu kolēģija: galvenais tiesnesis Jānis Jaško (tālrunis 29944485), sacensību ārsts – BJC «Daugmale» medicīnas darbinieks.

 

  IV Dalībnieki

  6. Sacensībās piedalās dambretisti ar 2. un augstāku sporta klasi. Dalībnieku rezultātus vērtē atsevišķi vīriešiem un sievietēm, U-20 vecuma grupā zēniem un meitenēm.

 

  V Sacensību programma un vērtēšana

7. Sacensības notiek pēc FMJD (Starptautiskās Dambretes Federācijas) noteikumiem.

8. Apdomas laiks uz partiju 15 minūtes.

9.Izcīņas kārtību nosaka turnīra galvenais tiesnesis, vadoties pēc dalībnieku skaita.

 

  VI Pieteikšanās

10.Dalībnieku iepriekšēja pieteikšanā līdz 2019.gada 9. martam elektroniski nosūtot aizpildītu iesniegumu uz e-pastu jan.jasko@inbox.lv.

 11.Iesniegumā jāieraksta: vārds, uzvārds, personas kods, apliecinājums veselības stāvoklim ( atbilst, neatbilst).

12. Visus izdevumus kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās sedz dalībnieki vai komandējošā organizācija.

13. Dalības maksa pieaugušajiem-3 EURO, U-20 dalībniekiem -1,50 EURO.

14. No dalības maksas ir atbrīvoti BJC «Daugmale» pulciņu un dambretistu biedrības «Dāma» dalībnieki.

 

 

 

 

 

15. Dalības maksa ieskaitāma biedrības «Dāma» organizācijas kontā.

  Reģistrācijas Nr. 40008028032

  AS SEB banka

  Kods UNLALV2X.

  Konta Nr.LV54UNLA0002400700460

 

  VII Uzvarētāju apbalvošana

16. Pirmo vietu ieguvējus vīriešiem, sievietēm, U-20 grupā jauniešiem un jaunietēm apbalvo ar kausiem, medaļām, diplomiem, otro un trešo vietu ieguvējus ar medaļām un diplomiem.

 

  VII Papildus informācija

17. Par veselības stāvokli atbild dalībnieks un komandējošā organizācija.

18. Organizatori nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.

19. Papildus informācija par sacensībā un to gaitu pie Jāņa Jaško, tālrunis 29944485, e-pasts jan.jasko@inbox.lv.

Турнир 64 +100 в клубе «DĀMA» 17.02.19

м В. Никитин (белыми) — м А. Анисимов

км П. Дирванс — главный судья км Я. Яшко

2 рз Р . Абелитис — км Э. Балодис

км В. Калниньш — 2 рз Р. Абелитис

Основатель шашечного общества «Dāma» — км Ян Яшко

м А. Анисимов — км Ю. Видриньш

  64 + 100 lauciņu turnīri 2018/2019. gads

  Ieskaitē 5 labākie sezonas rezultāti.

  Vērtējums ir pozitīvs ja ir izspēlētas 7 kārtas.

Nr.

p.k

  Dalībnieks

 Sp.kl

30.

09

+

21.

10

+

 

20.01

17.

02

+

 

18.

03

+

22.

04

20.

05

+

Punkti

Vieta

1

P.Dirvāns

mk

19

13

12

14

 

 

 

 

46

 

2

J.Vidriņš

mk

19

9

13

16

 

 

 

 

44

 

3

A.Aņisimovs

m

18

20

16

21

 

 

 

 

59

 

4

V.Ņikitins

m

14

17

12

21

 

 

 

 

52

 

5

E.Balodis

mk

12

16

 

14

 

 

 

 

42

 

6

D.Bruņenieks

mk

12

9

 

 

 

 

 

 

21

 

7

G.Grabinskis

mk

9

 

3

12

 

 

 

 

21

 

8

J.Jaško

mk

9

6

 

12

 

 

 

 

27

 

9

J.Fārnests

fm

 

25

 

 

 

 

 

 

25

 

10

R.Grišins

I

 

13

 

 

 

 

 

 

13

 

11

V.Kalniņš

mk

 

 

4

10

 

 

 

 

10

 

12

R.Ābelītis

Sp.k

 

 

 

5

 

 

 

 

5

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

A.Linītis

mk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

R.Striķis

mk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

V.Barankovs

mk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

I.Aišpure

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

E.Novickis

fm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tiesnesis J.Jaško

 

Темпо турнир по шашкам 64 в клубе «Dāma» 10.02.2019

м А. Анисимов — км Д. Бруненеиекс

мм Г. Пурвиньш — м В. Никитин

2 рз Р. Абелитис — км Ю. Видриньш

км В. Штейнс — м А. Анисимов

мм Г. Пурвиньш — главный судья турнира м А. Анисимов

2рз Р. Абелитис — км Г. Грабинский (белыми)

км Д. Бруненикс — км В. Штейнс

мм Г. Пурвиньш — главный судья турнира м А. Анисимов

Клубный турнир по шашкам 64, по 10 минут «Dāma» 03.02.19

м А. Анисимов (черными) — км Р. Гришин

Р. Абелитис — м А. Анисимов

м А. Анимисив (белыми) — м В. Никитин

к Ю. Видриньш — главный судья турнира км Я. Яшко

км Р. Гришин — м В. Никитин