Положение

 

       Saskaņots                                                                            Apstiprinu:

              Dambretistu biedrība «Dāma»                                  BJC «Daugmale» direktors

                       valdes priekšsēdētājs                                   _______________     Edgars Šāblis

                   __________ Jānis Jaško                                    2020.gada »      » _____________

 

NOLIKUMS

                    Vladimira Daņilova VIII. piemiņas turnīram 64-lauciņu dambretē

 

I Mērķis un uzdevumi

 1. Popularizēt dambretes spēli it īpaši jauniešu vidū;

2.Saglabāt piemiņā augstākās kategorijas Bērnu un jauniešu centra «Daugmale» ( turpmāk — BJC «Daugmale») ilgadējo bērnu treneri dambretē, starptautisko dambretes tiesnesi, dambretes Fm meistaru Vladimiru Daņilovu;

 1. Izkopt jauniešiem komunikācijas spējas ar gados vecākiem dambretistiem, īpaši ar   cilvēkiem kuriem ir kustību traucējumi.

 

II  Laiks un vieta

 1. Vladimira Daņilova VIII. piemiņas turnīrs 64-lauciņu dambretē ( turpmāk – sacensības) notiks 2020.gada 8.martā Rīgā, BJC «Daugmale» Jēkabpils ielā 19-a, Rīgā.

4.1. Dalībnieku reģistrācija 2020.gada 8.martā no plkst. 11-30 līdz plkst.11-50.

4.2. Sacensību sākums plkst.12-00.

 

 III Organizatori     

 1. Sacensības organizē BJC «Daugmale» sadarbībā ar Dambretistu biedrību «Dāma» un vada tā apstiprināta tiesnešu kolēģija: galvenais tiesnesis Jānis Jaško (tālrunis 29944485), sacensību ārsts – BJC «Daugmale» medicīnas darbinieks.

 

IV Dalībnieki

 1. Sacensībās piedalās dambretisti ar 2. un augstāku sporta klasi. Dalībnieku rezultātus vērtē

atsevišķi vīriešiem un sievietēm,  U-20 vecuma grupā zēniem un meitenēm.

 

V Sacensību programma un vērtēšana

 1. Sacensības notiek pēc FMJD (Starptautiskās Dambretes Federācijas) noteikumiem.
 2. Apdomas laiks uz partiju 15 minūtes.
 3. Izcīņas kārtību nosaka turnīra galvenais tiesnesis, vadoties pēc dalībnieku skaita.

 

 VI Pieteikšanās 

10.Dalībnieku iepriekšēja pieteikšanās līdz 2020.gada 7. martam elektroniski nosūtot aizpildītu iesniegumu uz e-pastu jan.jasko@inbox.lv.

11.Iesniegumā jāieraksta: vārds, uzvārds, personas kods, apliecinājums veselības stāvoklim ( atbilst, neatbilst).

 1. Visus izdevumus kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās sedz dalībnieki vai komandējošā organizācija.
 2. Dalības maksa pieaugušajiem-3 EURO, U-20 dalībniekiem -1,50 EURO.
 3. No dalības maksas ir atbrīvoti BJC «Daugmale» pulciņu un dambretistu biedrības «Dāma» dalībnieki.

 

 

 

 

 

 1. Dalības maksa ieskaitāma biedrības «Dāma» organizācijas kontā.

Reģistrācijas Nr. 40008028032

AS SEB banka

Kods UNLALV2X.

Konta Nr.LV54UNLA0002400700460

 

                       VII Uzvarētāju apbalvošana

 1. Pirmo vietu ieguvējus vīriešiem, sievietēm, U-20 grupā jauniešiem un jaunietēm apbalvo ar kausiem, medaļām, diplomiem, otro un trešo vietu ieguvējus ar medaļām un diplomiem.

 

VII Papildus informācija

 1. Par veselības stāvokli atbild dalībnieks un komandējošā organizācija.
 2. Organizatori nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.
 3. Papildus informācija par sacensībām un to gaitu pie Jāņa Jaško, tālrunis 29944485,

e- pasts jan.jasko@inbox.lv.

Темпо турнир по шашкам 64 в клубе «Dāma» 09.02.20

км Д. Брунениекс — км Я. Яшко

км Ю. Видриньш — км К. Барбанс

м В. Никитин (белые) — км К. Барбанс

км Е. Балодис — м В. Никитин (черные)

км Е. Балодис — м В. Никитин (черные)

Д. Крауклис -км К. Барбанс

Е. Лепсис — км Д. Брунениекс

м В. Никитин

Турнир по бразильским шашкам 64 В КЛУБЕ «DĀMA» 26.01.20

Мастер спорта, заслуженный тренер Латвии В. Адамович

Второе издание книги В. Адамовича

Второе издание книги В. Адамовича

Темпо турнир по шашкам 64 в клубе «Dāma» 12.01.20

км В. Штейнс — м В. Никитин (черными)

км К. Барбанс -мм Г. Пурвиньш

Главный судья турнира м А. Анисимов

км Р. Гришин -м А. Анисимов

Е. Лепсис — км Д. Брунениекс

Д. Крауклис — км Г. Грабинскис

км К. Барбанс — м В. Никитин (чеными)

км Ю. Видриньш — Д. Крауклис

мм

1. мм Г. Пурвиньш — 14 очков

2. м А. Анисимов, км Р. Гриишин — 12 очков

 

Клубный турнир по 10 минут в клубе «Dāma» 05.01.2020

Награждение м А. Анисимова

км К. Барбанс — м А. Анисимов

км П. Дирванс — км Г. Грабинскис

км В. Штейнс — км Р. Гришин

белые м В. Никитин — черные км П. Дирванс, ход белых

км Р. Гришин — м А. Анисимов

Таблица рождественского турнира по шашкам 64 по 10 минут в клубе «Dāma» 22.12.19

  Biedrības “Dāma”

  Ziemassvētku turnīrs 64-lauciņu dambretē 2019.gada 22.decembris

 

Nr.

p.k

  Dalībnieks

Sp.kl

1

2

3

4

5

6

7

Punkti

Vieta

Piezīme

1

D.Bruņenieks

mk

2 2

1 12

0 8

0 6

1 14

0 11

2 13

  6

  9

  41

2

E.Balodis

mk

0 1

1 14

0 4

0 11

2 13

0 12

1 3

  4

  12

  37

3

G.Grabinskis

mk

2 4

0 6

0 10

2 13

0 9

1 14

1 2

  6

  10

  40

4

V.Šteins

mk

0 3

0 9

2 2

1 14

0 11

1 13

0 6

  4

  11

  40

5

A.Aņisimovs

m

1 6

2 13

1 12

1 9

0 7

2 8

1 10

  8

  III

  54

6

K.Barbans

mk

1 5

2 3

0 7

2 1

1 8

0 10

2 4

  8

  5

  51

7

G.Purviņš

sm

2 8

2 10

2 6

2 12

2 5

2 9

2 11

  14

  I

 

8

L.Golubovs

m

0 7

2 11

2 1

2 10

1 6

0 5

1 12

  8

  4

  53

9

J.Jaško

mk

0 10

2 4

2 13

1 5

2 3

0 7

1 14

  8

  6

  48

10

A.Linītis

mk

2 9

0 7

2 3

0 8

2 12

2 6

1 5

  9

  II

 

11

P.Dirvāns

mk

0 12

0 8

1 14

2 2

2 4

2 1

0 7

  7

  8

  46

12

R.Grišins

mk

2 11

1 1

1 5

0 7

0 10

2 2

1 8

  7

  7

  52

13

J.Vidriņš

mk

1 14

0 5

0 9

0 3

0 2

1 4

0 1

  2

 13

 

14

Dāma

 

1 13

1 2

1 11

1 4

1 1

1 3

1 9

  7

 

Ārpus kon.

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Galvenais tiesnesis Jānis Jaško

Партии по бразильским шашкам

1.Ņiķitins-Aņisimovs

1)cd4,hg5; 2)gh4,dc5; 3)fg3,gh6; 4)dc3,ed6; 5)ef4,g:e3; 6)d:f2,hg7; 7)cb4,ba5; 8)cb2,a:c3; 9)d:b4,fe5; 10)gf4,e:g3; 11)h:f4,gf6; 12)bc3,fe5; 13)fe3,e:g3; 15)h:f2,fg7; 16)ba5,gf6; 17)ef4,de7; 18)ed2,fe5; 19)fg3,cd4; 20)gh2,d:b2; 21)a:c1,ab6; 22)de3,bc5; 23)gh4,e:g3; 24)h:f4,ef6; 25)cd2,fe5; 26)fg5,h:f4; 27)e:g5,cd4; [ 27)—,cb4; 28)a:c3,ed4; 29)c:e5,d:h6;=] 28)ab2,dc5; 29)gh6,ef4; 30)ab2,de3; 31)dc3,ef2; 32)gf8,fg1; 33)f:a3,gf2; 34)af8,fg3; 35)hg5,gh2;= 1-1

 

2.Aņisimovs-Balodis

1)gf4,fe5; 2)cd4,e:c3; 3)b:d4,dc5; 4)ab2,cd6; 5)bc3,gf6; 6)hg3,fe5; 7)d:f6,e:g5; 8)gh4,fg7; 9)h:f6,g:g3; 10)f:h4,hg7; 11)ef4,gf6; 12)de3,de7; 13)cd2,bc7; 14)gh2,fe5; 15)hg5,e:g3; 16)h:f4,ba5?; [16)—,ef6; 17)g:e7,d:f8; 18)cd4,fe7; 19)dc3,hg5; 20)f:h6,ef6; 21)cb4,x] 17)fe5,h:f4; 18)e:g5,d:h6; 19)cb4,x 1-0

 

3.Purviņš-Aņisimovs

1)cb4,ba5; 2)bc5,d:b4; 3)a:c5,fe5; 4)bc3,gf6; 5)ab2,hg7; 6)gf4,e:g3; 7)f:h4,fe5; 8)gf2,cb6; 9)ed4,gf6; 10)fe3,ef4; 11)e:g5,h:f4; 12)ed2,fg7; 13)fg3,dc7; 14)g:e5,cd6; 15)e:c7,b:b4; 16)hg3,ba3; 17)de5,f:d4; 18)c:e5,ed6; 19)e:c7,b:d8; 20)hg5,de7; 21)gh6,gf6; 22)bc3,ab6; 23)de3,ed6; 24)gh4,bc5; 25)ef4,de5; 26)f:b4,a:c5; 27)cd2,cb4; 28)cd4,ba3; 29)dc3,ab4; 30)c:a5,ab2; 31)ab6,ba1; 32)dc5,ae5; 33)ba7,dh2?; 34)hg7,h:h8; 35)ab8,x 1-0

 

4.Aņisimovs-Grišins

1)cd4,fg5; 2)bc3,gf6; 3)gf4,hg7; 4)cb2,ba5; 5)dc5,d:b4; 6)a:c5,cb6; 7)cd4,ed6; 8)c:e7,f:d6; 9)dc3,bc5; 10)d:b6,a:c5; 11)ed4,g:e3; 12)d:b6,a:c7; 13)f:d4,cb6; 14)hg3,ba7; 15)ef2,dc5; 16)fe3,ba5; 17)d:b6,a:c5; 18)cd4,cb4; 19)gh4,bc3; 20)dc5,de7; 21)b:d4,ed6; 22)c:g5,h:d2,= 1-1

 

5.Aņisimovs-Barbāns

1)gf4,fe5; 2)cd4,e:g3; 3)h:f4,dc5; 4)bc3,gf6; 5)cb2,fg5; 6)cb4,gh4; 7)b:d6,c:g3; 8)gh2,ed6; 9)h:f4,dc5; 10)dc3,dc7; 11)fe5,fg7; 12)cb4?, [ 12)ef6,g:e5; 13)d:f6,cd6; 14)ef4,x vai 12)—,cd4; 13)c:e5,hg5; 14)fe7,x ] 12)—,gf6; 13)e:g7,h:f6; 14)b:d6,c:c3; 15)b:d4,bc5; 16)d:b6,a:c5; 17)ab2,fe5; 18)bc3,bc7; 19)cb4,cd6; 20)ed2,hg5; 21)ba5,gf4; 22)e:g5,h:f6; 23)dc3,ef4; 24)ab6,c:a7; 25)fe3,= 1-1

 

6.Šteins-Aņisimovs

1)cd4,hg5; 2)gh4,dc5; 3)dc3,gh6; 4)fg3,ed6; 5)ef4,g:e3; 6)d:f2,hg7; 7)fe3,fe5; 8)gf4,e:g3; 9)h:f4,gf6; 10)cd2,fe5; 11)cb4,e:g3; 12)h:f2,ba5; 13)ef4,a:c3; 14)b:b6,a:c5; 15)fe3,fe7; 16)fg5,h:f4; 17)e:g5,ef6; 18)g:e7,d:f6; 19)de3,de5; 20)ab2,cd6; 21)bc3,fg5; 22)cb4,ef4; 23)ba5,f:d2; 24)e:c3,de5; 25)cb4,gf4; 26)b:d6,e:c7; 27)ab4,fe3; 28)bc5,ef2; 29)ab6,c:a5; 30)cd6,ab4; 31)de7,bc3; 32)ed8,cb2;x 0-1

 

7.Balodis-Aņisimovs

1)cd4,hg5; 2)gh4,dc5; 3)dc3,gh6; 4)fg3,ed6; 5)ef4,g:e3; 6)d:f2,hg7; 7)gf4,cd4; 8)c:e5,f:d4; 9)cd2,de5; 10)f:d6,c:e5; 11)bc3,d:b2; 12)a:c3,gf6; 13)fe3,ba5; 14)cb4,a:c3; 15)d:b4,fe7; 16)ba5,ef4; 17)e:g5,h:f4; 18)gf2,ab6; 19)a:c7,b:d6; 20)ab4,fe5; 21)bc5,d:b4; 22)fe3,f:d2; 23)e:a5,dc7; 24)hg5,ed4; 25)hg3,dc3; 26)gh4,ed6; 27)gf6,cb2; 28)fg7,de5; 29)hg5,= 1-1

 

8.Vidriņš-Aņisimovs

1)cd4,hg5; 2)gh4,dc5; 3)dc3,gh6; 4)fg3,ed6; 5)ef4,g:e3; 6)d:f2,hg7; 7)gf4,ba5; 8)fe3,cb6; 9)cd4,de7; 10)cd2,de5; 11)f:b4,a:e5; 12)ed4,e:c5; 13)b:d4,bc5; 14)d:b6,a:c5; 15)ef2,ed6; 16)ab2,ba7; 17)bc3,fe5; 18)fg3,fe7; 19)gf4,e:g3; 20)h:f4,ef6; 21)cb4,fe5; 22)dc3,e:g3; 23)h:f2,hg5; 24)cd4,c:e3; 25)f:d4,gf4; 26)dc5,x 1-0

 

9.Ņiķitins-Aņisimovs

1)cd4,hg5; 2)gh4,dc5; 3)dc3,gf6; 4)fg3,ed6; 5)ef4,g:e3; 6)d:f2,hg7; 7)gf4,ba5; 8)fe3,cb6; 9)cd4,de7; 10)cd2,de5; 11)f:b4,a:e5; 12)ed4,e:c3; 13)b:d4,bc5; 14)d:b6,a:c5; 15)hg3,fe5; 16)ab2,gf6; 17)bc3,bc7; 18)fg3,e:g3; 19)h:f2,fe5; 20)de3,ef4; 21)e:g5,h:f4; 22)cd4,c:e3; 23)f:d4,cb6; 24)ab4,fe3; 25)d:f2,ba5; 26)bc5,ed6; 27)c:e7,f:d6; 28)ed2,dc5; 29)fe3,= 1-1

 

10.Bruņeņieks-Aņisimovs

1)ef4,fg5; 2)de3,gh4; 3)cd2,bc5; 4)cd4,ab6; 5)bc3,gf6; 6)fg5,h:f4; 7)g:g7,h:f6; 8)hg3,de5; 9)gh2,cd6; 10)ab2,ba7; 11)gf4,e:g3; 12)h:f4,ba5; 13)d:b6,a:c5; 14)cd4,de5; 15)d:b6,e:g3; 16)ba7,gh2; 17)ab8,hg1; 18)dc3,fg7; 19)bh2,gh6; 20)cd4,fg5; 21)hb8,dc7; 22)b:f8,gf4; 23)e:g5,c:a7; 24)gf6,ad4; 25)fe7,d:a1; 26)ed8,hg3;= 1-1

Темпо 64 турнир по шашкам в клубе «Dāma» 8.12.19

Призеры турнира:

8 туров по 15 минут

1.  мм Г. Пурвиньш — 15 очков

2.  км Р. Гришин — 12 очков

3-4.  м А. Анисимов и м В. Никитин — 10 очков

Tempo turnīri 2019/2020. gads

  Ieskaitē vērtē 5 labākos rezultātus sezonā

  Pozitīvi vērtē turnīrus ar 8 izspēlētām kārtām.

Nr.

p.k

  Dalībnieks

Sp.

kl.

15.

09

+

13.

10

+

10.

11

+

8.

12

+

13.

01

+

1.

02

+

17.

03

+

14.

04

+

12.

05

+

Punkti

Vieta

1

A.Aņisimovs

m

13

11

 

10

 

 

 

 

 

 34

 

2

R.Viļums

mk

11

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

3

K.Barbans

mk

10

8

8

8

 

 

 

 

 

34

 

4

E.Balodis

mk

9

6

4

7

 

 

 

 

 

26

 

5

J.Vidriņš

mk

9

4

8

5

 

 

 

 

 

26

 

6

A.Tilibs

mk

8

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

7

V.Ņikitins

m

7

8

8

10

 

 

 

 

 

33

 

8

G.Grabinskis

mk

7

4

7

6

 

 

 

 

 

24

 

9

D.Bruņenieks

mk

7

6

4

7

 

 

 

 

 

24

 

10

V.Šteins

mk

6

7

5

6

 

 

 

 

 

24

 

11

J.Jaško

mk

5

6

7

6

 

 

 

 

 

24

 

12

V.Kalniņš

mk

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

13

G.Purviņš

sm

 

15

15

15

 

 

 

 

 

45

 

14

A.Linītis

mk

 

11

9

 

 

 

 

 

 

20

 

15

Z.Uvačana

m

 

10

 

 

 

 

 

 

 

10

 

16

L.Golubovs

m

 

 

9

 

 

 

 

 

 

9

 

17

G.Zālītis

fm

 

 

11

 

 

 

 

 

 

11

 

18

R.Piroņena

fm

 

 

10

 

 

 

 

 

 

10

 

19

I.Mauriņš

mk

 

 

10

 

 

 

 

 

 

10

 

20

Z.Svilāne

mk

 

 

8

 

 

 

 

 

 

8

 

21

R.Strikis

mk

 

 

7

 

 

 

 

 

 

7

 

22

R.Grišins

mk

 

 

 

12

 

 

 

 

 

12

 

23

J.Kokarevičs

mk

 

 

 

8

 

 

 

 

 

8

 

24

R.Ābelītis

Sp.k

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tiesnesis A.Aņisimovs

Rīgas sporta veterānu kluba atklātais dambretes turnīru 2019.10 novembrī

мм Г. Пурвиньш — км А. Линитис

км А. Линитис — км В. Штейнс

км И. Мауриньш — м Л. Голубов

Главный судья турнира — м А. Анисимов

км З. Свилане — км Г. Грабинскис

фм Р. Пиронен — км А. Линитис

км И. Мауриньш — м В. Никитин

Организатор ветеранского турнира — фм Я. Лелис

Призы турнира

км Р. Стрике — м Л. Голубов

 

Награждение по возрастным группам

Участники турнира

км И. Мауриньш

Результаты турнира:

  Rīgas sporta veterānu kluba

  atklātais turnīrs 64-lauciņu dambretē 2019.gada 10.novembris

 

 

Dalībnieks

Gru-

pa

Sp.

kl

1

2

3

4

5

6

7

8

Punkti

Vieta

Pie-zīme

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

J.Jaško

 70+

mk

1 3

1 16

1 13

1 12

0 5

2 8

1 6

0 4

7 68

 11

4.-70+

3

G.Zālītis

 60+

fm

1 2

2 17

1 11

2 14

2 15

0 4

2 13

1 5

11

 II

I.-60+

4

G.Purviņš

 50+

sm

2 5

2 13

1 15

2 6

2 11

2 3

2 16

2 2

15

 I

I.-50+

5

A.Linītis

 80+

mk

0 4

2 7

2 10

0 13

2 2

1 12

1 15

1 3

9 64

  5

I.-80+

6

L.Golubevs

 60+

m

2 7

0 11

2 17

0 4

1 8

1 14

1 2

2 10

9 56

  6

II.-60+

7

V.Šteins

 70+

mk

0 6

0 5

0 12

0 9

2 17

2 10

0 8

1 16

5

 14

5.-70+

8

Z.Svilāne

 60+

mk

0 14

1 12

1 9

2 17

1 6

0 2

2 7

1 15

8 53

  10

I.-70+

9

G.Grabinskis

 50+

mk

0 15

0 10

1 8

2 7

0 16

2 17

2 14

0 12

7 50

  13

II.-50+

10

E.Balodis

 70+

mk

0 11

2 9

0 5

0 16

1 12

0 7

1 17

0 6

4 56

  15

7.-70+

11

I.Mauriņš

 70+

mk

2 10

2 6

1 3

1 15

0 4

1 16

2 12

1 13

10 69

  III

I.-70+

12

K.Barbans

 70+

mk

0 13

1 8

2 7

1 2

1 10

1 5

0 11

2 9

8 54

  9

III.-70+

13

V.Ņikitins

60+

m

2 12

0 5

1 2

2 5

2 14

0 15

0 3

1 11

8 70

  7

III.-60+

14

R.Strīķis

 60+

mk

2 8

0 15

2 16

0 3

0 13

1 6

0 9

2 17

7 61

  12

I.-60+

15

R.Piroņena

 50+

Fm

2 9

2 14

1 4

1 11

0 3

2 13

1 5

1 8

10 68

  4

I.-50+

16

J.Vidriņš

 70+

mk

1 17

1 2

0 14

2 10

2 9

1 11

0 4

1 7

8 55

  8

II.-70+

17

D.Bruņenieks

 70+

mk

1 16

0 3

2 6

0 8

0 7

0 9

1 10

0 14

4 55

  16

6.-70+

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Turnīra direktors Jānis Lelis

 

  Galvenais tiesnesis Anatolijs Aņisimovs

Турнир по шашкам 64 +100 в клубе «Dāma» 20.10.19

м А. Анисимов — м В. Никитин

м А. Анисимов — м В. Никитин

м А. Анисимов — м В. Никитин

м В. Никитин — км Г. Грабинскис (черные)

км К. Барбанс — м В. Никитин

км К. Барбанс — м В. Никитин

Председатель федерации клуба «Dāma» главный судья турнира — км Ян Яшко

км Ю. Видриньш — м В. Никитин

км П. Дирванс — км Е. Балодис

Положенние

                                                                                                                                 
APSTIPRINU

                                                                                                                    RSVK valdes priekšsēdētājs

                                                                                                                    ____________ Guntars Andersons

                                                                                                                    Rīgā, 2019. gada ___. oktobrī

                                                                                                                    

 

NOLIKUMS

par Rīgas sporta veterānu kluba atklātais dambretes turnīru 2019

 

1. Mērķi un uzdevumi.

Sacensības tiek rīkotas, lai:

popularizētu un attīstītu dambretes sporta veidu starp Rīgas veterāniem;

paaugstinātu sporta meistarību;

nodrošinātu iespēju sporta veterāniem pārbaudīt spēkus sporta veterānu augstākā līmeņa dambretes sacensībās;

sekmētu iekļaušanos starptautiskajā sporta veterānu kustībā;

noteiktu RSVK 2019. gada uzvarētājus.

 

2. Turnīra rīkošanas vieta un laiks.

Turnīrs notiks 2019.gada 10.novembrī plkst. 1200 Jēkabpils ielā 19a, BJC “ Daugmale” 301.telpā.

 

3. Turnīra norises vadība.

Kopējo turnīra norises vadību un organizāciju veic RSVK valde.

Tiešā sacensības rīkošana tiek uzticēta tiesnešu kolēģijai RSVK valdes locekļa
Jāņa Leļa vadībā.

 

4. Turnīra programma.

Sacensības paredzēts rīkot:

Dambrete ar sieviešu un vīriešu veterānu ieskaiti.

Sieviešu un kungu konkurencē 4 vecuma grupās:

50 +

60 +

70 +

  — 80+

5. Turnīra dalībnieki.

Turnīrā tiek reģistrēti sievietes un vīrieši no 50 gadu vecuma uz 01.01.2019.

 

6. Turnīra kalendārs

Dalībnieku reģistrācija 10.11.2019                                                                                no plkst. 1130

Turnīrs notiek 8 kārtās pēc Šveices sistēmas.

Tiesnešu kolēģija kalendārā var veikt izmaiņas atkarībā no dalībnieku skaita.

 

7. Sacensības norises noteikumi

Sacensības tiek rīkotas pēc FMJD dambretes noteikumiem. Sacensības sistēmā tiesnešu kolēģija var veikt izmaiņas ņemot vērā dalībnieku skaitu.

 

8. Laika kontrole

 

Katram dalībniekam 15 min. līdz partijas beigām.

 

9. Uzvarētāja noteikšana.

Vietas katrās vecumu grupu sacensībās nosaka pēc maksimālā punktu skaita.

Vienādu punktu skaita gadījumā :

1) Uzlabotais Buholcs (atņemot sliktāko rezultātu)

2) Buholcs

3) RST (reitinga sasniegums turnīrā)

10. Apbalvošana.

I vietas ieguvēji sieviešu un vīriešu grupās saņems kausus.

 Dalībnieki, kuri ieņem 1. – 3. vietu katrās vecuma grupas sacensībās tiek apbalvoti ar diplomiem, vērtīgām balvām un RSVK medaļām.

11. Dalības nosacījumi.

Visi izdevumi par iebraukšanu un izbraukšanu uz un no turnīra sedz paši dalībnieki vai komandējošās organizācijas.

Dalībnieku vietu skaits ierobežots- 24 vietas.

Turnīra dalības maksa — bezmaksas,

Lūdzam apstiprināt savu dalību – turnīra galvenais tiesnesis RSVK valdes loceklis Jānis Lelis tālr.: 29556340; e-pasts: jlelis@latnet.lv

Jānis Jaško tālr: 29944485 e-pasts: jan.jasko@inbox.lv

Tiesnesis — Anatolijs Aņisimovs, tālr.: 29966396 e-pasts: anisim64@inbox.lv

 

 

 

Šis nolikums ir oficiālais izsaukums uz turnīru.

 

 

Открытый юбилейный турнир по шашкам 64 в клубе «Dāma» 13.10.19

  Dambretistu biedrības „Dāma” atklātais jubilāru

  turnīrs 64-lauciņu dambretē 2019.gada 13.oktobris

 

 

DalībnieksI

Sp.kl

1

2

3

4

5

6

7

8

Punkti

Vieta

Piez.

1

V.Šteins

mk

2 2

0 6

0 10

0 8

1 7

0 4

2 11

2 5

7

  7

 

2

D.Bruņenieks

mk

0 1

1 5

0 3

0 7

1 12

2 11

1 6

1 10

6

10

52

3

J.Vidriņš

mk

1 4

0 12

2 2

1 11

0 8

0 6

0 5

0 9

4

11

64

4

V.Ņikitins

m

1 3

2 11

1 12

1 6

1 9

2 1

0 10

0 8

8

5

64

5

K.Barbans

mk

0 6

1 2

2 7

1 10

2 11

0 9

2 3

0 1

8

6

59

6

Z.Uvačana

m

2 5

2 1

0 9

1 4

0 10

2 3

1 2

2 12

10

  4

IIIjubilārs

7

E.Balodis

mk

0 8

0 10

0 5

2 2

1 1

1 12

0 9

2 11

6

8

64

8

A.Linītis

mk

2 7

0 9

0 11

2 1

2 3

1 10

2 12

2 4

11

  II

I jubilārs

9

G.Purviņš

sm

2 10

2 8

2 6

2 12

1 4

2 5

2 7

2 1

15

  I

uzvarētājs

10

A.Aņisimovs

m

0 9

2 7

2 1

1 5

2 6

1 8

2 4

1 2

11

 III

II jubilārs

11

G.Grabinskis

mk

1 12

0 4

2 8

1 3

0 5

0 2

0 1

0 7

4

12

52

12

J.Jaško

mk

1 11

2 3

1 4

0 9

1 2

1 7

0 8

0 6

6

9

60

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Galvenais tiesnesis Jānis Jaško